Transport stanowi nieodzowną część polityki usługowej oferowanej przez nasza firmę. Wszystkie specyfikacje dotyczące zamówienia towaru, rozładunek i termin dostawy są ustalane indywidualnie podczas tworzenia zamówienia. 

Dzięki odpowiedniej polityce inwestycyjnej posiadamy szeroki asortyment pojazdów do:

  • przewozu mieszanek betonowych

  • pompowania-podawania mieszanek betonowych

  • transportu produktów na paletach

  • transportu HDS

  • transportu produktów sypkich ( cement, wapno )

  • transport kruszyw

Zasady obrotu paletami

1. Firma Budet pobiera kaucję za palety użyte do transportu swoich produktów. Zwrot kaucji realizowany jest w dziale sprzedaży firmy.

2. Zwrot kaucji za paletę nie następuje w przypadku:

  • uszkodzenia palety przez klienta

  • brak znaku firmy Budet na palecie

3. Zwrot palet następuje poprzez dostarczenie przez klienta palet do siedziby firmy Budet.
Istnieje możliwość odebrania palet od klienta:

  • w przypadku następnej dostawy.

  • w innym uzgodnionym terminie uzależnionym od warunków transportowych firmy Budet.