Stabilizacje - oferta budet.pl

Stabilizacja betonowa i cementem jest jednym z podstawowych materiałów produkowanych przez naszą firmę. Dzięki temu mamy nieustanny wpływa na zachowanie doskonałej jakości produktu, jednocześnie spełniającego obowiązkowe normy oraz przepisy prawne dotyczące prawidłowej budowy infrastruktury drogowej. Dysponując kilkoma rodzajami stabilizacji trafiamy do Klientów oraz Inwestorów kierujących się różnymi oczekiwaniami względem tego surowca.
 

Produkowane przez nas mieszanki stabilizacji, znajdują się w kilku przedziałach, które różnią się miedzy sobą zakresem wytrzymałości. Każda z nich ze względu na swój skład, właściwości, a także uzyskane parametry przeznaczona jest do podbudowy konkretnego rodzaju dróg. Dokładny skład materiału dobieramy względem indywidualnych oczekiwań naszych Klientów.

Podbudowy do budów drogowych

Stabilizacje, które wyróżniają się odpowiednio dobranym kruszywem, cementem oraz dostosowaną ilością wody, wykorzystywane są jako podłoże gruntowe. Wśród proponowanych przez nas stabilizacji wymienia się stabilizacje kruszywa cementem o wytrzymałości w przedziale od 0,5 do 1,5 MPa, które wzmacniają odporność nawierzchni na działanie mrozu oraz wody.

Natomiast produkowane przez nas stabilizacje o zwiększonej wytrzymałości, do 6MPa, są wykorzystywane jako warstwa znajdująca się pod nawierzchnią dróg, które będą obciążone ruchem kategorii od KR1 do KR6. Specjalizujemy się również w produkcji podbudowy z betonu cementowego B15, który doskonale sprawdza się w takich inwestycjach, jak przystanki autobusowe, czy też nawierzchnie parkingowe.

Producent stabilizacji gruntu Budet

Jako producent stabilizacji gruntu, przez wiele lat w poszukiwaniu idealnych receptur, udało nam się stworzyć produkty, które są wykorzystywane w najważniejszych inwestycjach w Warszawie oraz okolicy. Dokładne badania, a także testy pozwoliły nam na opracowanie stabilizacji, która po osadzeniu do gruntu, świetnie zdaje egzamin nie tylko w styczności z czynnikami eksploatacyjnymi, ale również w wymagających warunkach klimatycznych, w jakich znajduje się Polska.

+Stabilizacja kruszywa cementem 0,5-1,5 Mpa

dolna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego w przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na podłożu z gruntów wrażliwych na działanie mrozu i wody (wątpliwych i wysadzinowych)

+ Stabilizacja kruszywa cementem 1,5 – 2,5 Mpa

górna część ulepszonego podłoża gruntowego o grubości co najmniej 10 cm w przypadku budowy nawierzchni dróg obciążonych ruchem kategorii KR5 i KR6 lub górna część warstwy ulepszenia słabego podłoża z gruntów wątpliwych oraz wysadzinowych,

+ Stabilizacja kruszywa cementem 2,5-5,0 MPa

podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii KR1 lub podbudowa pomocnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii od KR2 do KR6,

+ Chudy beton 6-9 MPa

podbudowa do budowy nośnych części nawierzchni drogowych kategorii ruchu od KR1 do KR6,

+ Podbudowa z betonu cementowego B15

podbudowa do budowy nośnych części nawierzchni drogowych, szczególnie zalecana do konstrukcji nawierzchni w rejonie przystanków autobusowych i parkingów