Oferta cementu portlandzkiego

Mianem cementu portlandzkiego określa się materiał otrzymywany na drodze zmielenia klinkieru cementowego oraz gipsu. Cement portlandzki tworzy się na drodze wypalenia zmielonych materiałów, z wapniem i glinokrzemianami: - alit - związki tlenku wapnia - tlenki glinu i żelaza - krzemiany (dwuwapniowe oraz trójwapniowe)

Cement portlandzki jest jednym z najpopularniejszych rodzajów cementu na rynku. Wyróżnia się dwie klasy cementu portlandzkiego: czysty (bez dodatków - CEM I) oraz portlandzki z dodatkami (CEM II). Ze względu na klasę wytrzymałości, cement portlandzki dzieli się na trzy różne rodzaje: 32,5; 42,5; 52,5 (określone w ramach normy PN-EN 197-1). Ciężar właściwy cementu wynosi około 3,1-3,2 G/cm sześcienny.

Zastosowan ie i skład cementu portlandzkiego

Skład cementu portlandzkiego w dużym stopniu zależy od klasy. W przypadku cementu CEM I, praktycznie jedynym składnikiem jest klinkier portlandzki (w składzie nawet 100% tego elementu). Z kolei w przypadku cementu z dodatkami, w jego skład może wchodzić także pucolana (naturalna i wypalana) czy lotny popiół krzemionkowy.

Do czego wykorzystuje się prezentowany cement? Produkt klasy CEM I sprawdzi się głównie przy konstruowaniu nadproży, zbrojonych stropów, a także różnego rodzaju słupów. Dzięki wysokiemu stopniowi ciepła hydratyzacji, CEM I może być stosowany nawet w niskich temperaturach. Z kolei CEM II stosowany jest głównie do przygotowania betonów podkładowych, a także zapraw murarskich czy tynkarskich.

Normy i deklaracje zgodnośc

Jakie normy obowiązują dla cementu? Podstawowe dokumenty określające właściwości cementu to: -PN-EN 197-1 (rodzaje cementów) - PN-B-19707:2013 (skład i właściwości cementów specjalnych) - PN-EN 14216:2005 (deklaracje zgodności cementów o niskim stopniu hydratacji).Jesteśmy polskim producentem cementu najwyższej jakości. Posiadamy własną cementownię z dwoma węzłami co sprawia, że możemy zaoferować cement portlandzki w najlepszych cenach za worek!

Cement portlandzki, jest najczęściej wykorzystywanym surowcem w inwestycjach budowlanych. Swoje zastosowanie znajduje zarówno w przygotowywaniu zapraw murarskich i tynkarskich, jak i również do tworzenia betonu służącego do budowy stropów oraz pozostałych konstrukcji zbrojnych. Ponadto jest on częstym elementem wykorzystywanym do prac związanych z infrastrukturą drogową.

Jest to rodzaj cementu, który w ponad 95 procentach składa się z klinkieru portlandzkiego, co przekłada się ostatecznie na jego właściwości. Cement portlandzki wyróżnia się doskonałą adaptacją mimo niskich temperatur. Jednak nie można zapominać o zachowaniu odpowiedniej wilgotności materiału, którą zachowuje się na przykład przez częste polewanie wodą..