Definicja, informacje, skład betonu hydrotechnicznego

Co to jest beton hydrotechniczny?

Betonem hydrotechnicznym będzie każdy beton, który spełnia wszystkie normy związane z wysoką hydroizolacją. Dzięki swoim właściwościom wykorzystywane są w budownictwie hydrotechnicznym. Dlatego zastosowanie tego materiału można znaleźć w takich obiektach jak oczyszczalnie ścieków, jazy, nabrzeża, czy też zapory wodne. Zatem definicja betonu hydrotechnicznego nie obejmuje konkretnego produktu, ale każdego materiału, który ze względu na swoje właściwości może wykazać się wymienionym zastosowaniem.

Istnieją różne rodzaje oraz klasy betonu hydrotechnicznego. Powodem rozwarstwienia właściwości hydroizolacyjnych jest przede wszystkim charakterystyka budowanego obiektu. Innymi właściwościami będzie musiał wykazywać się beton stosowany przy budowie ogromnej zapory wodnej, a nieco innymi przy budowie platformy wiertniczej. W przypadku każdej inwestycji opracowywana jest specjalna receptura betonu hydrotechnicznego.

Wymagania i normy betonu hydrotechicznego

Beton hydrotechniczny, przed ostatecznym zastosowaniem w konkretnej inwestycji musi spełniać szereg wymagań oraz norm związanych z przepisami budowlanymi. Wśród nich wymienia się między innymi wysoką odporność na wodę, skrajnie niską temperaturę, jak i również odpornością na czynniki mechaniczne, w tym przede wszystkim na ścieranie. Dodatkowo beton hydrotechniczny musi wykazywać się jak najniższym wskaźnikiem skurczu.

Skład betonu hydrotechnicznego teoretycznie nie różni się od składu betonu wykazującego się tradycyjnymi właściwościami. Jednak istotne jest zastosowanie konkretnego rodzaju kruszywa oraz domieszek mineralnych. Betony hydrotechniczne zanim zostaną wyprodukowane przez naszą firmę, muszą przejść szereg wielu badań laboratoryjnych na poszczególnych składnikach surowca.

Jaki cement do betonu hydrotechnicznego?

Przy wyborze cementu do wyprodukowania betonu hydraulicznego sugerujemy się zawsze spełnieniem wszystkich norm państwowych. Jest to surowiec, który w przypadku budowli hydrotechnicznych musi wykazywać się odpowiednimi właściwościami. Jeżeli interesuje Cię cena, a także dokładny termin realizacji zamówienia, zapraszamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami.

Dodatkowe informacje i wartości techniczne

Beton należący do grupy mieszanek betonowych specjalnych wyróżniających się odpowiednio do warunków eksploatacji wodoszczelnością, i/lub mrozoodpornością, i/lub odpornością na erozję, i/lub odpornością na korozję. Beton jest przeznaczony do budowli hydrotechnicznych tj. takich, które co najmniej jedną powierzchnią- choćby w części- poddane są stałemu działaniu wody. Do jego produkcji używane są cementy wolnowiążące i wydzielające podczas procesu twardnienia niskie ciepło hydratacji ( CEM III lub CEM V )

Klasa wytrzymałości: ≥ 30 MPa

Gęstość mieszanki: od 2300 do 2600 kg/m3

Zawartość powietrza: <2%

Wodoszczelność: od W8 do W12

Mrozoodporność: od F100 do F300

Zastosowanie:

oczyszczalnie ścieków

zapory wodne

budowa jazów